English Nederlands

Toepassingen: Healthcare bloedbanken

Bloed, Bloedplasma, weefsels enz.
 Producten zoals bloed en bloedplasma hebben  een korte houdbaarheidsperiode eens verwijderd  uit de gekoelde opslag.  Timestrip Plus™ zet aan tot juiste bewaring en vermijdt onzekerheid omtrent de houdbaarheid, die kan leiden tot onnodige verspilling van een waardevol product.


Op deze manier kan men een bepaalde temperatuurszone indekken bvb. 0°C tot 8°C en weet men dat deze gerespecteerd is.

case studies   

                 
HEMOVIGILANTIE ANNO 2013


HEMOVIGILANTIEBELEID ANNO 2013

Een adequaat hemovigilantiebeleid heeft twee doelstellingen: enerzijds het systematisch monitoren van bijwerkingen en nadelige incidenten in de gehele transfusieketen van donor tot patiënt en anderzijds alles wat kan bijdragen aan een veiliger en effectiever gebruik van bloed en bloedproducten. Hierbij is integriteithandhaving van de koelketen van groot belang.
De uitdaging ligt hier echter niet in het toepassen van oplossingen die het bewaken van de gehele koelketen mogelijk maken, de laatste jaren zijn er immers meerdere oplossingen op de markt gekomen die dit volledig en effectief kunnen afdekken. De uitdaging ligt anno 2013 in het harmoniseren van deze toepassingen zodat de huidige losse schakels een daadwerkelijke keten gaan vormen.
Een zeer laagdrempelige oplossing om een gedegen start te kunnen maken in het opzetten van een koelketenvigilantiebeleid zijn de temperatuur labels. Als er zich ook maar ergens in de koelketen een temperatuur overschrijding voordoet zal dat direct en eenvoudig af te lezen zijn van de labels op de bloedzakken. Zowel de onder- als bovengrens kan met labels bewaakt worden. Tevens wordt de tijdsduur van de overschrijding op delabels aangegeven om zo onnodige verspilling te voorkomen.

Steeds vaker wordt het door medische- instellingen, afdelingen en verantwoordelijken als probleem ondervonden dat er op het moment van toediening geen directe check-methode voorhanden is inzake de temperatuur gerelateerde conditie van het bloed en bloedproducten. De bloedzakken leggen immers een heel traject af die vaak langs meerdere schakels loopt vanaf oorsprong bij de donor (Rode Kruis) tot het toedienen bij patiënten.
Een levering dat iets te lang op een balie blijft liggen kan al voor onduidelijkheid over de conditie van het bloed leiden. In het geval van onduidelijkheid over de conditie worden de bloedzakken niet meer gebruikt met een schadepost voor de desbetreffende instelling als gevolg.
De eerste stap is om bij diverse Medische Centra op project basis te starten met toepassing van de temperatuur labels. Het streven is om uiteindelijk de labels door het Rode Kruis  landelijk en uniform aan het begin van de koelketen op de bloedzakken te laten bevestigen om zo de volledige koelketen van donor tot aan toepassing van het bloed te kunnen bewaken.
Verwerking labo aanvragen
Maak van uw labo aanvragen geen uitputtende opdracht.
Neem barcode, kleef en scan, opdracht snel vervuld, geen kans op vergissingen ...... snelle verwerking!
Toepassingenlijst
Contactinformatie
Over ons

Missie

INNOLABEL is een europees bedrijf actief in marketing, verkoop en distributie van innovatieve label producten. Deze producten verzekeren op een gemakkelijke manier kwaliteit door het meten van condities zoals tijd, temparatuur, vochtigheid, authentiteit en meer. INNOLABEL zal een gemakkelijk toegang verschaffen tot handel, een competitieve business structuur, gerelateerd nieuws en alle benodigde informatie.

Waarden

  • Innovatie: Innovatieve oplossingen voorzien.
  • Groen: Voor een betere wereld.
  • Klant: Een klantvriendelijke aanpak.
  • Gemakkelijk: Gemakkelijk in alle aspecten.
  • Sociaal: Sociaal verantwoordelijke organisatie.

Visie

Klanten voorzien van innovatieve en gemakkelijk bruikbare oplossingen voor het meten van fysische condities om hun te helpen in het beheren van kwaliteit, veiligheid, risico, afval en efficintie in de dagelijkse zorg voor business of leven.