Heeft u nood aan coaching om u op weg te zetten met de HACCP wetgeving of een HACCP audit?

Dan werken we samen met Annemie Bert van "HACCP coach", zij zal u doorheen het ganse traject kunnen begeleiden!