Producten
TimestripPlus

Hoe lang heeft een overschrijding geduurd?  Het is al een hele stap als je een produkt hebt, dat je vertelt of er een overschrijding is geweest, maar soms heb je meer informatie nodig – zoals hoe lang heeft deze deze geduurd? Voor menig produkt is dit een vitaal detail en de smart label Timestrip Plus kan u hiervan voorzien .

Makkelijk gebruik

Timestrip Plus is inert voor activatie. De labels kunnen verzonden en bewaard worden bij kamertemperatuur en hebben geen speciale bewaar vereisten.  De vensters van Timestrip Plus zijn wit vóór activatie.  Activeer op kamertemperatuur, geen pre-conditioning vereist. Activatie is alleen mogelijk als de omgevingstemperatuur hoger is dan de temperatuurgrens van de label.

Duidelijke Activatie

Voor "blister on top" produkten: Druk stevig op de blister van de indicator.  Voor "blister on bottom" produkten: Druk stevig op de blister op de onderkant van de indicator.  Eens geactiveerd, verschijnt er een activatie lijn in het eerste venster  – het activatie venster - en vult dit verder tot je “ON” kan lezen.  De Timestrip® PLUS™ kan onmiddellijk aangebracht worden door de kleefstrook op de achterkant te gebruiken.

Communicatie

Eens geactivateerd,  zal de Timestrip® PLUS™ de temperatuur monitoren voor dagen, weken of maanden, afhankelijk van uw noden. Gedurende deze tijd, zal het weergeven hoe lang een temperatuursoverschrijding geduurd heeft.  

 • Timestrip® PLUS™ 170 -20°C / 4°F
 • -20°C / -4°F             8 hour run-out window
 • activation blister on top        Find out more        
 • Timestrip® PLUS™ 058 -14°C / 6°F
 • -14°C / 6°F   24 hour run-out window
 • activation blister on top        Find out more        
 • Timestrip® PLUS™ 077 0°C / 32°F
 • 0°C / 32°F    12 hour run-out window
 • activation blister on top            Find out more
 • Timestrip® PLUS 065 8°C / 46°F
 • 8°C / 46°F        8 hour run-out window
 • activation blister on top           Find out more
 • Timestrip® PLUS 175 8°C / 46°F   
 • 8°C / 46°F       48 hour run-out window
 • activation blister on bottom     Find out more
 • Timestrip® PLUS 153 10°C / 50°F
 • 10°C / 50°F      8 hour run-out window
 • activation blister on top           Find out more
 • Timestrip® PLUS 176 10°C / 50°F
 • 10°C / 50°F     48 hour run-out window
 • activation blister on bottom    Find out more
 • Timestrip® PLUS 359 10°C / 50°F
 • 10°C / 50°F        7 day run-out window
 • activation blister on bottom    Find out more
 • Timestrip® PLUS™ 365 20°C / 68°F
 • 20°C / 68°F        2 hour run-out window
 • activation blister on top          Find out more
 • Timestrip® PLUS 217 25°C /77°F
 • 25°C / 77°F       12 hour run-out window
 • activation blister on top           Find out more
 • Timestrip® PLUS 136 30°C / 86°F
 • 30°C / 86°F     12 hour run-out window
 • activation blister on top          Find out more

 • Timestrip® PLUS™ 171 38°C / 100°F
 • 38°C / 100°F    8 hour run-out window
 • activation blister on top         Find out more

 

How to activate a TimestripPLus

Timestrip® Temperature app

Tiid en Temperatuur Indicator maker Timestrip launchts de Timestrip® Temperature app, een nieuwe tool die u voorziet van een visuele audit trail van zijn temperatuur producten.

Als u de App gebruikt is dit eenvoudig door een foto te nemen van de Timestrip® label met een smartphone, de App zal automatisch de nieuwe serial nummer herkennen en u toelaten het in het systeem te registreren.

U kan dan op de volgende pagina zijn activatie status toevoegen  (niet actief, actief of temperatuurinbreuk), deze data wordt dan bewaard in de cloud tezamen met de essentiëlel tijd en lokatie informatie.

De App is gratis te downloaden via Google Play store en de iOS versie komt eraan!download PDF    KOOP NU