Referenties
TimestripPlus voor transport medische producten

Micreos Human Healthcare - Gladskin maakt gebruik van de TimestripPLus label 30°C en 38°C om gedurende het transport van hun produkten de temperatuur te controleren, dit op een makkelijke en visuele manier.


Bekijk onze produkten