Toepassingen
Controleer de Gamma bestraling van de bloedzakken

Transfusie-geassocieerde graft-versus-host-ziekte (TA-GVHD), een zeldzame complicatie bij bloed transfusie, is meestal fataal. Patiënten in bepaalde clinische categoriën, beenmergtransplantaties, solide tumoren en  T-cell problemen inbegrepen, vertonen een groter risico om TA-GVHD te ontwikkelen. Dit kan echter voorkomen worden door de cellulaire bloedproducten preventief te bestralen, men moet dan wel 100% zeker zijn dat deze bestraling goed gebeurd is.

Om deze 100% garantie te verkrijgen volstaat het om een bestralingslabel te kleven op de bloedzak, welke zal verkleuren als de bestraling is toegepast.


Bekijk onze produktenGerelateerd