Toepassingen
Controleer de impact op uw producten tijdens transport

Tijdens het transport wordt er niet altijd zachtzinnig opgetreden met uw verpakkingen, belangrijk is dat als er schade is, je deze ook kan aantonen.

Dit kan door het gebruik van labels of loggers die elke foutieve beweging gaan registreren, de G-kracht kan hier belangrijk zijn, maar evenzeer het kantelen van producten kan van groot belang zijn voor de kwaliteit van menig goed.