Toepassingen
Controleer temperatuur van medicijnen, bloedproducten, organen

Om de doeltreffendheid van een geneesmiddel te handhaven, moet het geneesmiddel altijd in de juiste omstandigheden bewaard worden. Onder invloed van warmte kan een geneesmiddel bijvoorbeeld minder doeltreffend of zelfs toxisch worden. Daarom worden op de verpakking en in de bijsluiter van elk geneesmiddel bewaarvoorschriften vermeld en ook de temperatuur waarbij u het middel moet bewaren.

Deze regels gelden uiteraard ook voor het transport van medicijnen, vaccins, bloedproducten enzovoort.

Afhankelijk van het product en de toepassing raden we dan ook aan om of op produktniveau of op transportniveau te monitoren, voor elke toepassing bieden we een gerichte oplossing aan.