Toepassingen
Verzeker er u van dat uw product niet wordt blootgesteld aan vriestemperaturen

Veel producten zijn gevoelig aan vriestemperaturen en verliezen hun kwaliteit en/of werking als dit het geval is, daarom worden er labels toegevoegd op productniveau zodat de kwaliteit van het product gegarandeerd is.